1

WELKE VRAGEN HOUDEN ONS BEZIG?

 

De vragen en vraagstukken die in de Universele Gestalttheorie aan de orde worden gesteld, probeer ik hierna grofweg in enkele groepen en vraagstukken samen te vatten.

 Het goddelijke

 • Heeft het wel zin om over het goddelijke of het ontstaan van dit heelal na te denken, of moeten we aanvaarden dat er mysteries zijn die we met rust dienen te laten omdat ze niet zijn op te lossen?

 • Als u dat niet aanvaardt, beginnen we met de vraag "wat is God", of liever gezegd "wat is God niet?" c.q. is er wel een God?

 • Uit de oudheid kennen we de regel van Hermes die zegt 'zo boven zo beneden'. Is het mogelijk om de structuur van de wereld (zo beneden) te begrijpen zonder de structuur van het goddelijke (zo boven) te kennen? Volgens de UG is dat niet mogelijk, omdat het ene onlosmakelijk met het andere samenhangt.

 • De naam van de bijbelse God 'Elohim' betekent: een schare van mannelijke en vrouwelijke machten? Kent de bijbel 1 God of zijn er veel meer? Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen God (Elohim, Eloah) en de Here God (JeHoVaH ofwel JaHWeH)! Hoe is dat mogelijk?

 • Hoe verklaren we het feit dat alle scheppingsverhalen in alle werelddelen zo gelijkvormig zijn?

 • Is de mens een god in wording?

De mens

 • De mens is als lichamelijk wezen een deeltje van de aarde. Geldt dat ook voor onze ziel en geest? Is de aarde slechts een bol materie, of is ook ons bewustzijn uit het bewustzijn van moeder aarde tot ontwikkeling gekomen?
 • Is er sprake van een integrale samenhang van lichaam, ziel en geest? Zo ja, hoe kan die structuur in kaart worden gebracht?
 • Is er sprake van een onverbrekelijke samenhang van leven en dood? Zo ja, hoe kan dat verband worden begrepen? Wat gebeurt er na de dood en hoe functioneert het reÔncarnatieproces?
 • Hoe kunnen de paranormale vermogens begrepen worden?
 • Welke onzichtbare lichamen zijn er?
 • Wat is de logica achter de astrologie?
 • De meeste menselijke functies zijn animaal. Niet voor niets zijn wij gewoontedieren. Ontwikkelt de mens zich in een veel later stadium misschien tot een wezen dat geen dierlijke functies meer heeft? Is dat misschien de goddelijke mens die in de bijbel wordt genoemd?
 • Als de mens in potentie goddelijk bewust is, wat houdt dat hogere bewustzijn dan in?

Geschiedenis

 • Hoe is de mensheid tot ontwikkeling gekomen, als we denken aan de goden die in de oertijd kinderen verwekten bij mensen (Genesis 6:1-4).

 • Als de mens volgens de leer van de Maya's, de theosofie en de UG niet uit de apen is ontstaan, hoe dan wel?

 • Wat waren de cyclopen en reuzen van LemuriŽ en Atlantis?

 • Waren de grote godsdienstleraren gewone mensen?

 • Zijn er mythen met een verborgen boodschap die nog niet gepeild is?

 

   Bladzijde 2
   Overzichtspagina