4

De re´ncarnatieregressie

De enige ingang die ons nog rest, is het onderzoek naar vorige levens. Ik heb de ontwikkeling van de regressietherapie vanaf de eerste dag meegemaakt, terwijl ik als therapeut en docent door mijn gerichtheid en instelling zeer buitenissige ervaringen heb opgedaan. Ik heb dat beschreven in mijn boek 'De dood het achterhaalde einde'. Zie mijn website: www:peterenjoanmaas.info.

Zonder die extreme ervaringen die een regressietherapeut zelden tot nooit zal tegenkomen, heb ik inzichten verworven die anders nooit waren ontstaan. Als gevolg daarvan en ook als gevolg van mijn denkwijze beoordeel ik bepaalde zaken volslagen anders dan veel van mijn collega's. Daarbij gaat het er niet om wie er gelijk heeft. Ik wijs er alleen op dat ook op dit terrein de geloofsopvattingen een grote rol spelen.

De christen die een re´ncarnatieregressie ondergaat en daarbij toevallig een gids tegenkomt, noemt dat al gauw het vermomde kwaad van de duivel. Veel collega's aanvaarden het bestaan van gidsen, zonder zich af te vragen waar die hemelse wezens vandaan komen. Ook vragen ze zich niet af hoe het mogelijk is dat die gidsen er altijd zijn als wij ze oproepen. Hebben zij soms geen vrije wil? Ik los dat probleem als volgt op. Iedere gids is niets minder maar ook niet meer dan een potentie van onze eigen ziel en daarmee een incarnerend vermogen uit vorige levens. Zij hebben bewustzijn maar geen zelfbewustzijn, waardoor "gidsen" altijd geactiveerd kunnen worden. En als wij hun inzichten hebben verinnerlijkt, zijn ze in ons opgelost.

Hoewel ik in 30 jaar tijd heel veel heb geleerd van mijn onderzoekingen en experimenten, acht ik het onmogelijk dat we alleen op grond van die ervaringen de essentie van het re´ncarnatieproces kunnen doorgronden. Zelfs de meest langdurige ervaring verandert niets daaraan.

Conclusie

Zelfs het onderzoek naar vorige levens, hoe belangrijk en leerzaam dat ook mag zijn, levert maar betrekkelijk weinig materiaal op dat onze visie op de samenhang van leven en dood een definitieve vorm kan geven.

   Blad 5
   Overzichtspagina