5

WAT IS ER NOG MEER?

We hebben nog niet alles gehad, want daarnaast zijn er de alternatieve wetenschappen, de astrologie en dergelijke. Dat alles heeft veel waarde. Maar toch vinden we nergens in de hele wereld een model, op basis waarvan we alle bruikbare brokstukken met elkaar kunnen verbinden tot een integraal systeem. We weten ten eerste niet welke brokstukken bruikbaar zijn. En verder missen we een hypothese om dat integrale systeem tot ontwikkeling te kunnen brengen.

Maar als dat zo is, hoe moeten we dan in "godsnaam" verder als we daarmee geen vrede hebben?

 

   Blad 6
   Overzichtspagina