9

GEHEIM- EN SYMBOOLTAAL

Een prachtig voorbeeld van die geheimtaal

Een prachtig voorbeeld van die symbolische geheimtaal herken ik in mijn trouwring, die Atlantisring wordt genoemd. Deze ringen, kopieŽn van een ring uit het graf van een Egyptische hogepriester, worden als een amulet opgevat, wat ze echter niet zijn. De figuren op die ring, 1 binnenlijn, 2 gaten en 2 driehoeken, plus 3 groepen van 3 streepjes symboliseren namelijk op een onnavolgbare wijze de universele structuur van de kosmos en de mens. In feite is dat de wiskunde waarop de UG is gefundeerd. Daaruit leid ik af dat die ringen veel ouder zijn dan het relatief recente leven van die hogepriester die in de Vallei der Koningen was begraven.

Een ander voorbeeld daarvan is het scheppingsverhaal van de bijbel, dat hetzelfde vertelt als deze ring. Als u de eerste bladzijden van de bijbel leest, zult u daarvan niets begrijpen, want geen rabbijn, dominee, priester of paus heeft daarin het juiste inzicht. Het scheppingsverhaal van de bijbel was enkele honderdduizenden jaren geleden de geheimtaal van de kabbalisten, die in Genesis (= wording) de structuur van de kosmos op een verhulde wijze hebben weergegeven. 

Let er maar eens op dat er twee groepen zijn van drie dagen, in die zin dat de 1e en de 4e dag, de 2e en de 5e dag, de 3e en de 6e dag gelijksoortig zijn. Ook op die manier komen we het getal 3 tegen. Ik durf dan ook te stellen dat deze ring hetzelfde vertelt als het scheppingsverhaal van de bijbel. Die twee groepen van drie dagen worden gesymboliseerd door de Davidster en deze ring. En alleen als de theosofen in staat zijn om dit negental met het zevental te verbinden, begrijpen ze hun eigen leer. Op dit soort verbanden is de UG gefundeerd.

   Blad 10
   Overzichtspagina